Books

Scholarly monographs

ïModes of Life of Theravada Monks. A Case Study of Buddhist Monasticism in Sri Lanka. Diss. Helsinki: The Finnish Oriental Society, 1982, XIV+267p. (Studia Orientalia 52). ISBN 951-95076-0-4. 

ï Patimokkha i strukturanalytisk belysning. En religionshistorisk studie av de buddhistiska klosterreglerna i Sutta-vibhanga. Åbo: Åbo Akademi, 1985, 143s. (Religionsvetenskapliga skrifter nr 9). ISBN 951-649-090-5.

ï Paradise within Reach. Monasticism and Pilgrimage on Mt Athos. Helsinki: Helsinki University, 1993, 183p. ISBN 951-570-158-9.

ï Tales and Truth. Pilgrimage on Mount Athos Past and Present. Helsinki: Helsinki University Press, 1994, 221p. ISBN 951-570-215-1.

ï Carl Robert Sederholms liv, verk och intellektuella individuation. Helsingfors: Finska Vetenskaps-Societeten, 1996, 120s. (Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 150). ISBN 951-653-285-3.

ï The Attitudes and Interpretations in Comparative Religion. Helsinki: Academica Scientiarum Fennica, 2000, 173p. (FF Communications, 272). ISBN 951-41-0876-0.

ï Det heliga berget Athos. Helsingfors: Schildts 2006, 150s. ISBN 951-50-1602-9.

ï Words Matter. Hermeneutics in the Study of Religions. Oxford: Peter Lang 2011, 217p. (Religions and Discourse 52). ISBN 978-3-0343-0268-5.

ï Rafael Karsten: Bland indianfolk I Sydamerika (with Raili Gothóni 2018). ISBN 978-952-7076-38-5.

Edited scholarly studies:

ï Bodhipuun juurella. Kokemuksia buddhalaisluostareista (Mikael Tenzin Döndenin kanssa). Keuruu: Otava, 1984, 256s. ISBN 951-1-07682-5.

ï Mythology and Cosmic Order (Juha Pentikäinen kanssa) Helsinki: The Finnish Literature Society, 1987, 166s. (Studia Fennica 32). ISBN 951-717-512-4.

ï Att förstå inom humaniora. Helsingfors Jyväskylä: Societas Scientiarum Fennica, 2002, 335s. ISBN 951-653-313-2.

ï The Monastic Magnet. Roads to and from Mount Athos (with Graham Speake). Oxford: Peter Lang 2008, 197p. ISBN 978-3-03911-337-8.

ï Pilgrims and Travellers in Search of the Holy. Oxford: Peter Lang 2010, 306p. ISBN 978-3-0343-0161-9.

ï Religious Experience: North and South. Oxford: Peter Lang 2012, 292p. ISBN 3034308533.

General studies:

ï Buddhalaista viisautta (Mahapanna [Mikael Niinimäki] kanssa). Helsinki: Gaudeamus, 1987, 259s. ISBN 951-662-419-7.

ï Buddhalainen sanasto ja symboliikka (Mahapanna [Mikael Niinimäki] kanssa). Helsinki: Gaudeamus, 1990, 117s. ISBN 951-662-499-5.

ï Oletko neuvoton. Lohdutuksen sanoja opinnäytteen laatijalle. Ruotsin kielestä suomentanut Elise Miettinen. Helsinki: Yliopistopaino, 1991, 75s. ISBN 951-570-099-x. 3. painos 1992. ISBN 951-570-140-6.

ï Är du Rådvill. Trösterika ord till dig som kämpar med ditt examensarbete. Helsinki: Yliopistopaino, 1992, 64s. ISBN 951-570-125-2.

ï How to survive in Academia. Helsinki University Press, 1996, 84p. ISBN 951-570-330-1.

ï Athos. Suomalaisia kävijöitä Pyhällä Vuorella – Finländska besökare på det Heliga berget (Göran Schildtin kanssa, Christine och Göran Schildts Stiftelse, 2005).

ï Ajattelun aarteet (Raili Gothónin kanssa). Porvoo Helsinki Juva: WSOY 2007, 544s. ISBN 978-951-0-31655-9.

ï Guido Gothóni: Hjärtegod läkare med omdöme. Skrifter utgivna av Tore och Herdis Modeens stiftelse nr 46. Helsiingfors 2020, 63s. ISBN 978-952-69476-3-1.

Fiction and philosophy of life:

ï Tuntematon pyhiinvaeltaja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 2000, 180s. ISBN 951-0-2455-X. 

ï Nainen tiennäyttäjänä. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 2001, 175s. ISBN 951-0-25666-8.  

ï Sanat kuin peili. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 2001, 110s. ISBN 951-0-26058-4. 

ï The Unknown Pilgrim. The Soul’s Journey to God and to the Holy Mountain of Athos. Manton, California: Divine Ascent Press, 2006, 165p. ISBN 0-9714139-2.