RENÉ GOTHÓNI 
ENGLISH  HEM ⎢ NYHETER  BIOGRAFI LIVSFILOSOFI  BÖCKER CD:n  KONTAKT  LÄNKAR FÖR PRESSEN  FOTOGRAFIER HUR BESTÄLLA 
  

 

Hur beställa böcker, CD:n mm.

Beställ via rene@renegothoni.fi
CD:n á 20€ betalas till konto, vars nummer fås efter beställningen. Skriv ditt namn och din adress på beställningen enligt följande modell:

Per Persson
Sandviksgatan 6 A 2
00180 Helsingfors
Finland

CD:n kan även köpas kontant från Tuubi på Lönnrotsgatan 23

How to order books and CDs

Order by e-mail rene@renegothoni.fi
The CDs cost €20 each, to be paid into the account given. Postage will be charged for orders from outside Finland accordingly.
Please give your name and address according to the model below:

Name:
Street:
City:
Country:

CD is on sale also at the Tuubi at Lönnrotinkatu 23 Helsinki

Back to start..

© René Gothóni 2011-13