RENÉ GOTHÓNI
HEM ⎢
NYHETER BIOGRAFI LIVSFILOSOFI BÖCKER CD:n KONTAKT LÄNKAR FÖR PRESSEN FOTOGRAFIER ⎢HUR BESTÄLLA

 

Livsfilosofi

»Kreativitet räddar världen»

Kärnan i min livsfilosofi är hermeneutisk. Den är förankrad i personliga erfarenheter, som för mig är den bästa måttstocken i livet. Kreativt författarskap och låtskrivande har lärt mig, att kreativitet är gudomligt och i själva verket en återspegling av den energi med vilken Gud skapade världen och människan till sin avbild. Förklaringen, att vi alla är skapta som Guds avbild och därmed potentiellt har liknande kreativ förmåga i oss, är för mig sann utgående från mina egna erfarenheter av kreativ verksamhet. Kreativitet är en gudomlig process, som fortsätter den gudomliga skapelseakten och prisar kärlek för det sköna, njutbara och vackra. Att åter igen själv få uppleva den inneboende potentialens livgivande rörelse och strävan att slå ut i blom för att glädja ens medmänniskor är för mig en helig händelse där de gudomliga energierna är närvarande i själva skapelseakten. Kreativitet är en fortgående rörelse som inte har något slut, utan ständigt söker nya sätt och vägar att nå fulländning. I detta avseende är det kreativiteten som kommer att rädda världen.

Kreativitet har en central plats även inom den kontinentala filosofin och särskilt inom den sk. filosofiska hermeneutiken. Den förankrar tänkandet i språket och i det faktum att våra tolkningar av varandet och det som vi erfar som sanning alltid är betingad av den kultur vi tillhör och de historiska betingelser vi lever under. Lärdomshistorien och den historiska erfarenheten har påvisat, att ingen »sanning» är oföränderlig och att ingen tolkning av natur, samhälle eller konst är giltig för alla tider. Den hermeneutiska erfarenheten har likaså på ett övertygande sätt lärt, att utmärkande för en erfaren människa är att hon är öppen för nya erfarenheter just tack vare sina tidigare livserfarenheter, vilka lärt henne att varje ny erfarenhet öppnar nya vyer och synsätt som tidigare slumrat i det fördolda.

Det är i nya livssituationer som vi människor har oersättlig nytta av ett kreativitet förhållningssätt till livet. Det är här som all skapande verksamhet har värde som överlevnadsstrategi. Det centrala i förhållningssättet är, att man bör utgå från möjligheten att den andre kan ha rätt i sin tolkning och uppfattning. Kan man tona ner sitt eget ego och ge den andre en chans att klarlägga sina ståndpunkter och tolkningar av tillvaron, öppnas nya förståelsehorisonter, nya sidor av varandet i denna värld som man inte tidigare ens kunnat drömma om. Det är mitt inne i denna process av förståelse och skapande som jag trivs bäst och känner mig mest hemma.

 

 

Creative

 

© René Gothóni 2011