RENÉ GOTHÓNI
HEM ⎢
NYHETER BIOGRAFI LIVSFILOSOFI BÖCKER CD:n KONTAKT LÄNKAR FÖR PRESSEN FOTOGRAFIER HUR BESTÄLLA

 

»Andlig spis på visors vis»

I likhet med många andra sextiotalister var jag i mina tidiga tonår nyfiken på kreativt skrivande, främst dikter och sångtexter till ackompanjemang av gitarr eller piano. Jag tog pianolektioner mellan åren 1961-68 och lärde mig samtidigt på egen hand spela gitarr redan 1963, inspirerad av Beatles musik, folkmusiken, skandinavisk trubadurtradition och fransk chanson. En dag hösten 1964, då jag kommit hem från skolan och knäppte på min gitarr, föddes toner och ord till en sång (Du är det bästa som har hänt mig; nr. 3 på CD:n Glimtarna är livet) under loppet av några minuter, något som jag ännu idag kommer ihåg som ett mysterium. Jag insåg redan då, att det inte egentligen var jag som skrev låten, utan att jag fick den som gåva och som tack för mitt idoga övande.

Denna upplevelse är min första erfarenhet av kreativitet. Allt sedan dess har jag haft stor respekt för all skapande verksamhet, eftersom det i allt skapande tycks finnas en närvaro av gudomliga energier. Det är till följd av dessa erfarenheter som jag vet att Gud existerar och som jag anslutit mig till den ortodoxa kyrkan. Erfarenheterna av de gudomliga energiernas närvaro i skapandet är för mig en realitet, inte något jag tror på, utan något jag vet att existerar. Jag har ingen bild av Gud, men nog en reell erfarenhet av energiers välvilliga samverkan såväl i mina kreativa som i mina svåra stunder.


Lyssna ett kort utdrag från låten "Livet är så skönt"

Under min karriär som lärare och sedermera professor vid Helsingfors universitetet har jag hela tiden vid sidan om forsknings- och undervisningsarbetet närt min hobby som låtskrivare. Visorna har under årens lopp samlats i skrivbordslådan för kommande tider. År 2010 kom jag på idén att överföra mina tidiga inspelningar från åren 1966-71 till CD dels för att fira mina jämna år, men allra mest för att bevara inspelningarna för mina barn och barnbarn, som inte mera har en bandspelare av den gamla sorten. CD: fick namnet René Gothóni Nostalgic 1966-1971. Jag delade ut den gratis åt vänner och bekanta som tack för att de kommit ihåg mig på min bemärkelsedag. Sångernas värde är kanske inte så mycket i deras kvalitet (som har mycket att önska), utan snarare i det faktum att de återspeglar mitt musikaliska flöde under de sena tonåren.

Uppmuntrad av den goda respons som CD:n fick, beslöt jag mig för att slutföra skrivarbetet och de musikaliska arrangemangen på en del av de låtar jag hade i skrivbordslådan och som jag av en eller annan anledning själv tyckte mest om. Efter att jag beslutat mig för att banda visorna i början på juni 2011 i SoundTeam Godzinskys studio, där även den första CD:n gjorts, gick jag in rätt professionellt i mitt arbete. Våren 2011 tog jag sånglektioner för Rabbe Österholm, som med tålamod och uppmuntrande attityd lärde mig de väsentligaste grunderna i sångteknik. I juni 2011 spelade jag sedan in nitton låtar under Robi de Godzinskys tekniska ledning, även han en uppmuntrande person med en livsbejakande attityd till livet och andras musikaliska ambitioner. CD:n fick namnet Glimtarna är livet.
 
Under arbetets gång blev jag återigen mäkta förvånad och överraskad av hur de kreativa energierna började röra på sig och den potentiella förmågan, som en längre tid legat i ide plötsligt började flöda och blomstra till, vilket nog återspeglas både i texterna och i musikaliteten. Det var en oerhört givande process och trösterikt för en man i 60-års ålder. Allt är ännu inte förbi. Än finns det hopp och glädje. Flöda energier, flöda!

• René Gothóni Nostalgic 1966-1971. Helsinki: 2010.
• Glimtarna är livet. Helsinki: 2011.

 

 

© René Gothóni 2011