RENÉ GOTHÓNI
HEM ⎢
NYHETER BIOGRAFI LIVSFILOSOFI BÖCKER CD:n KONTAKT LÄNKAR FÖR PRESSEN FOTOGRAFIER ⎢HUR BESTÄLLA

 

Biografi

1. Curriculum vitae
René Gothóni (född i Helsingfors den 10 april 1950) är religionsvetenskapare och teologie doktor. Han är den första professorn i religionsvetenskap vid den humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet (2001-). Hans internationella vetenskapliga rykte grundade sig ursprungligen på hans fältforskning bland singalesiska buddhistmunkar i Sri Lanka det akademiska året 1974-75. På basen av fältmaterialet skrev han den i Finland första doktorsavhandlingen om buddhismen med rubriken Modes of Life of Theravada Monks. A Case Study of Buddhist Monasticism in Sri Lanka (1982) and blev teologie doktor 1983.

I mitten på 1980-talet skrev och redigerade han ett antal böcker om buddhismen samtidigt som han började forska i de ortodoxa munkarnas levnadssätt och pilgrimsvandringen på det heliga berget Athos i norra Grekland år 1984. Dit har han återvänt årligen i maj och i september för att fördjupa sig i athoniternas andliga kamp. På basen av fältstudierna på Athos har han publicerat böckerna Paradise within Reach. Monasticism and Pilgrimage on Mt Athos (1993), Tales and Truth. Pilgrimage on Mount Athos Past and Present (1994) och Det heliga berget Athos (2006).

Utöver sina empiriska fältforskningar har René Gothóni även specialiserat sig på metodfrågor. I studiet The Attitudes and Interpretations in Comparative Religion (2000) har han diskuterat epistemologiska och teoretiska utmaningar inom humaniora i ett jämförande perspektiv. I sin senaste bok Words Matter. Hermeneutics in the Study of Religions (2011) analyserar han ingående hermeneutiska och teoretiska frågeställningar både inom religionsvetenskapen och inom humaniora i en vidare bemärkelse.

René Gothóni började studera teologi hösten 1970 och blev magister på rekordtid i mars 1973. Därefter vikarierade han som religionslärare först i Grankulla svenska samskola våren 1973 och sedan i Drumsö svenska samskola under höstterminen 1973. Han var doktorand vid både Helsingfors och Uppsala universitet fram till år 1976, då han blev teologie licentiat vid Helsingfors universitet. Mellan åren 1974-79 var han forskningsassistent vid Finlands Akademi och bedrev fältforskning i Sri Lanka det akademiska året 1974-75 med stipendiemedel från Kyrkornas Världsråd.

Han doktorerade 1982 och blev docent vid Helsingfors universitet 1984 och vid Åbo Akademi 1985. Mellan åren 1980-2001 var han äldre lektor i religionsvetenskap vid Helsingfors universitet, men tjänsteledig för att sköta professuren i religionsvetenskap vid samma universitet år 1985, en forskningstjänst vid Finlands Akademi 1988-89, ett Finnish Visiting Fellowship vid Clare Hall College, Cambridge, England 1989-90, en professur i religionsvetenskap vid Helsingfors universitet 1991-92, en forskarbefattning vid Finlands Akademi 1993-94, ett ansvarigt ledarskap för det av Finlands Akademi finansierade finskt-grekiska forskningsprojektet Ortodoxt klosterväsende och samhälle 1993-96, en professur i religionsvetenskap vid Helsingfors universitet 1995-97 och en docentur på heltid i religionsvetenskap vid Helsingfors universitet 1997-01. Från och med år 2001 skötte han professuren i religionsvetenskap vid den humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet tills han blev utnämnd ordinarie professor i februari 2003.

René Gothóni har emellertid inte enbart hållit på med forskning. Redan som teologiestuderande var han en aktiv drivkraft bakom grundandet av ämnesorganisationen Mythos år 1972, vars syfte var bl.a. att förbättra de inom ämnet religionsvetenskap studerande humanisternas rättsskydd. År 2006 initierade han grundandet av Pyhän Athosvuoren Ystävät ry. / Det Heliga Athosbergets Vänner rf., vars ordförande han varit sedan dess.

René Gothóni är känd för en bredare allmänhet genom sina dokumentärfilmer och fiktiva böcker. På 1970-talet gjorde han dokumentärfilmen Buddhalaisuus singalilaisessa kulttuurissa (”Buddhismen i singalesisk kultur”), som visades i MTV 3 i september 1977 och i TV 1 den 18 september 1979 samt videofilmerna Buddhalaisuus tänään (”Buddhismen idag”; Kirjapaja 1985) och Paratiisin portilla. Kuusi kirjettä Balkanilta ja Athosvuorelta (”Vid paradisets port. Sex brev från Balkan och Athosberget”; Kirjapaja 1996). År 2010 gjorde Mikaela Weurlander ett dokumentärprogram om René Gothónis fältarbete på det heliga berget Athos med rubriken Till Athos med René Gothóni, som FST5 visade fyra gånger år 2011.

René Gothónis fiktiva och livsfilosofiska böcker Tuntematon pyhiinvaeltaja (2000), Nainen tiennäyttäjänä (2001), Sanat kuin peili (2001) och The Unknown Pilgrim. The Soul’s Journey to God and to the Holy Mountain of Athos (2006) fick goda recensioner i finska tidningar och tidskrifter, varmed upplagorna fort blev slutsålda. Tillsammans med Raili Gothóni skrev han det omfattande facklitterära verket Ajattelun aarteet (2007), som kartlägger tankens vägar allt från forntidens Kina till moderna västerländska filosofer, ett mammutverk på 544 sidor.

René Gothóni har alltid haft många järn i elden. Under sina lediga stunder fördriver han tiden med att filma, fotografera och musicera samt skriva visor, allt i enlighet med hans hermeneutiska inställning till livet. Han försörjde sig som filmfotograf vid MTV3 åren 1979-81 och skrev vid sidan av sina studier i klosterliv och pilgrimsväsende trubadurliknande sånger på engelska och svenska, vilka han utgett på två CD:n: René Gothóni Nostalgic 1966-1971 (2010) and Glimtarna är livet (2011). [För vidare uppgifter, se Vem och Vad, Schildts 2010].

a) Medlemskap i vetenskapliga samfund
The Finnish Anthropological Society; Member of the Board 1984-1999
The Finnish Society of Comparative Religion; Member of the Board 1985-1989
The Finnish Society for Byzantine Studies; Member of the Board, Editor-in-Chief 1991-01
Finnish Institute in the Middle East; Member of the Board 1994-1997
The Finnish Society of Sciences and Letters; Member of the Board 1996-07
The Finnish Society of Sciences and Letters; Secretary of the humanities section 1996-
The Delegation of the Finnish Academies of Science and Letters; Member of the Board 1998-
Representative of the Delegation of the Finnish Academies of Science and Letters at the meetings of the European Science Exchange Program and of the European Exchange Scheme in the Humanities and Social Sciences 1999-03
Chair of the Board of the Publications Centre of the Federation of Finnish Learned Societies 2003-
Representative of the Delegation of the Finnish Academies of Science and Letters at the meeting of the International Union of Academies, Brussels in May 2006
Representative of the Delegation of the Finnish Academies of Science and Letters at the meeting of the International Union of Academies, Brussels in May/June 2008

b) Stipendier och utmärkelser
Scholarship for field research in Sri Lanka; World Council of Churches 1974-75
Reseach Allocation; University of Helsinki 1986
Senior Scientist’s Grant; Academy of Finland 1988-89
Finnish Visiting Fellow Clare Hall, Cambridge, U.K. 1989-90
Life Member of Clare Hall College, Cambridge, U.K. 1990-
Life Member of the Finnish Society of Sciences and Letters 1992-
Senior Scientist’s Grant; Academy of Finland 1993-94
Research Allocation for a Finnish-Greek project; Academy of Finland 1993-96
The main price of Oskar Öflund Foundation 1998
Member of the Board of Advisors; Helsinki City Museum of Arts, the Athos exhibition 2004-06
Patron of the Friends of Mount Athos (Oxford) 2005-
President of the Finnish Society of the Friends of Mount Athos 2005-
First Class Medal of the White Rose of Finland 2011

René Gothóni som fältforskare bland ortodoxa munkar på det heliga berget Athos, år 1985.
(Foto © Antonios Vasiliadis)


(Foto © Timo Peltonen)
 
 

 

© René Gothóni 2011-12